Reklama
 
Blog | Martin Kloda

Sekyra

"Rohanský ostrov na území osmé městské části se změní k nepoznání"
"Úkol pětiletky splníme"

V tisku se začly objevovat „lakmusáky“ různých velkých pražských projektů – developementů velkých rozvojových území. Na informační bídu a zajeté utajovací praktiky docela pokrok.
Prezentace developerských vizualizací obecnými hesly informují o záměrech jako o hotové věci: „Rohanský ostrov na území osmé městské části se změní k nepoznání“. Něco mi to připomíná: „Úkol pětiletky splníme“…
Ta podobnost není až tak náhodná.

Máloco se v naší zemi za posledních 23 let změnilo tak málo jako městské plánování.
Díky krizi sice konečně odzvonilo bolševickému budování mimoúrovňových autostrád a tunelování města Blankama, jinak se ale dál plánuje jak zastara: urbanismus redukovaný na libý obrazec z ptačí perspektivy.
Naposledy předvedl Sekyra svou představu zástavby Rohanského ostrova. Problém není v jednotlivém návrhu, ale ve způsobu myšlení a postupu projektování.
Proč?

První republika zrealizovala za 21 let existence příjemné kusy města (Letná, Dejvice, Petrská čtvrť…). Plynule pokračovala v solidní stavitelské tradici, kterou obohacovala zdařilými experimenty.
Avantgarda a komunismus přivedly na svět myšlenku, že je možné plánovat města s podrobností po jednotlivé stavby. Zmatení měřítka. Ve skutečnosti jde o naprosto odlišné projekční postupy:
Zatímco dům plánuju do prováděcího detailu, v plánu města vytvářím osnovu – strukturu pro mnohotvárné proměnlivé stvění v horizontu stovek (!) let.
Zatímco dům může být po morálním zastarání celkem snadno přestavěn nebo nahrazen, struktura města je velice stabilní. Omyl funkcionalistického urbanismu a komunistických plánů je v budování neflexibilních monofunkčních struktur. Historické město přijímá bez problému vpodstatě jakoukoli změnu podmínek, sídliště zůstane navždy sídlištěm.
Nemá možnost přirozené obměny, nemá záložní „buffery“ parteru a dvorků, které generují aktivitu, život, zajímavost a ekonomické fungování města.

Po třiadvaceti letech polistopadové demokracie se může Praha pochlubit jediným kvalitním developementem na smíchovském Andělu. Nikde jinde se nové městské prostředí vybudovat nepodařilo. Velká naplánovaná architektura je neflexibilní dinosaurus, časovaná bomba kterou bude jednou nutné vcelku odstranit. Na bourání paneláků jsme ještě ani nesebrali odvahu.
Sekyra předvádí na Rohanském ostrově klasické bolševické plánování. Monostrukturu jednotlivých staveb obklopenou rozbředlou zelení.

Animěsto, anipark. Dobře známý, anonymní, lehce nepříjemný a těžce udržovatelný sídlištní prostor. Dík rozvrácené politice pražského rozvoje, neexistující veřejné diskuzi a všeobecnému nezájmu má k tomuhle typu plánování volnou ruku. Navíc je to desetiletími ozkoušená praxe, vedoucí sice k mizernému, ale přecejen jakémusi výsledku.
Vpodstatě se mu nedivím, protlačit přes politiky a úřady něco víc je titánský úkol. Výsledek jen odpovídá vynaložené námaze. Krátkodobý ekonomický zájem, doktrína nezasahování do rozvoje města a nefunkční územní plánování převzaté z minulosti generuje v pražské City vnitřní ghetta luxus předstírajících komplexů.
Měli  bysme si uvědomit, že po komunistech nám zůstala sídliště na okraji Prahy a po nás zůstanou ty v centru.

odkazy:
Anděl: http://www.stream.cz/gebrianvs/787246-gebrian-vs-andel
http://www.mapy.cz/#x=14.403528&y=50.070779&z=19&l=15&c=2-8-3-15-25&o=1
Rohanský ostrov: http://www.metro.cz/rohansky-ostrov-se-zacne-barvit-do-zelena-nejspis-za-dva-roky-pu1-/co-se-deje.aspx?c=A130226_122621_co-se-deje_ava
http://byznys.lidovky.cz/mamuti-projekty-developeru-v-praze-vyrostou-nove-ctvrte-za-miliardy-1kf-/firmy-trhy.asp?c=A130201_175540_firmy-trhy_mev
související texty:
Neviditelná města http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-59373040-neviditelna-mesta
Město jako Archetyp http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-59407580-mesto-jako-archetyp
Deset důvodů pro městskou blokovou zástavbu http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-59338370-deset-duvodu-pro-mestskou-blokovou-zastavbu
Karlín http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-56275880-karlin
Blanka 2 http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-56165960-blanka-2
a další http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/

Reklama