Reklama
 
Blog | Martin Kloda

Jaká je vize Prahy

co zaznělo na veřejné diskuzi v DOXu, vizeprahy.dox.cz 15.2.2012

úvod
PhDr. Daniela Retková
Prof.Ing.Arch. Miroslav Masák

moderátor
Jindřich Šídlo

panelisté
Doc.MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
Ing.Arch. Adam Gebrian
Karel Randák
Miroslav Kerouš
Mgr. Alena Rybníčková

Úvahou shrnující vize a realitu dvacetiletého svobodného vývoje Prahy přednesl na začátek profesor Masák. „Diskontinuitu vývoje můžeme považovat za zákon“ spolu s filosofem Jackquem Derridou. Ze všech vizí nám zůstala jen Praha – turistická destinace a je otázka, jestli máme na víc. Namísto vizí jsou možná důležitější přání: víc radosti ze života, víc kultury, zábavy, víc péče o městské prostory a městský život, a hlavně obnovení důvěry.

Primátor Bohuslav Svoboda začal v obranném gardu: městská pokladna je kvůli nasmlouvaným akcím prázdná do roku 2016, v horším případě 2018. Pokud by investice do dopravní infrastruktury probíhaly ve stejném tempu jako dosud, nebude od roku 2020 dostatek financí ani na jejich údržbu. Své vize představil jako konkrétní projekty – koncertní síň a universitní kampus, i ve formě konceptů – památková ochrana x žijící město, řeka jako zakopaná hřivna Prahy, setkávání, komunikace a obnovení důvěry mezi lidmi. Současný svět popsal jako agresivní, s minimálizovaným  mezilidským kontaktem. Vilové čtvrti, sídliště a nákupní centra jsou symboly uzavřené individuality, proti nim je třeba nabídnout místa setkávání a komunikace.
Přes vcelku pozitivní shrnutí v řeči zároveň zazněla nedůvěra k občanským iniciativám a narážka na Klub za starou Prahu, tedy komunikační bariéry, které přitom primátor sám kritizoval. Následná diskuze se ale odvíjela jiným směrem.

Na výzvu po komunikaci pohotově navázala Alena Rybníčková. Předala primátorovi seznam 42 pražských občanských sdružení orientujících se na život v Praze, sestavený iniciativou Praguewatch a program šesti požadavků Pražského fóra k větší otevřenosti magistrátu. Ke cti primátora slouží, že dva z nich jsou už splněny. Občané mají možnost interpelací na zasedání zastupitelstva a hlasování rady už nebude tajné, hlasování členů Rady HMP bude jmenovitě zveřejňováno na webu. Navíc bude primátor každý měsíc odpovídat na interpelace občanů osobně na online chatu Pražského fóra.
Rozpačitě vyzněla myšlenka „městského domu“ pro setkávání občanských iniciativ. Svoboda vtipně kontroval, že každá organizace hned po vzniku žádá o budovu. Není skutečně úkolem města shánět budovy občanským iniciativám. Kromě toho takové prostory v Praze jsou, například HUB nebo bývalé Dopravní podniky, funkcionalistický skvost v Bubenské pronajatý architektům, designérům a Divusu. Naopak vcelku pozitivně reagoval primátor na nápad zpřístupnit občanským iniciativám zasedací místnosti Magistrátu v době, kdy nejsou využívány. Takže možnosti existují a jsou rozhodně levnější a transparentnější než provoz další budovy.

K tématu spokojenosti a pocitu bezpečí vystoupil Karel Randák z Nadačního fondu proti korupci. Praha je statisticky páté nejbezpečnější city v Evropě, ale není to vidět. Může jít o chybu statistické metody, to je v podobných průzkumech hodně ošemetné. Pokud třeba policie případy nešetří, nedostanou se do statistiky. Praha je statisticky pátý až sedmý nejbohatší region Evropy a taky to není vidět. Zajímavý průzkum na téma kvality života v evropských velkoměstech představila nedávno v HUBu sdružení Za lepší život v Praze.
Primátor Svoboda reagoval probíhající rekonstrukcí městské policie – ze zlatokopů rýžujících na parkovacích zónách se mají policisté změnit na „prvorepublikové“ městské strážníky, které místní znají a neváhají zvát na kafe. Parkovací zóny se taky promění, současný systém je tak rigidní že městský život umrtvuje.
„Doteď jsme měli městskou policii vybavenou Hummery, které alespoň jezdí, a vznášedly, se kterými jezdit nesmí, protože nemají schválené technické podmínky“ poznamenal primátor.
Jindřich Šídlo připoměl kauzy Dopravního podniku hl. města Prahy, který fungoval jako „bankomat s otevřeným kontem pro vybrané lidi“. Primátor ujistil, že případy prošetřuje a nastavuje takové podmínky, aby ke zneužívání nemohlo příště docházet.

Zajímavý model pro rozvíjení občanské společnosti otevřel Miroslav Karouš, bývalý víceguvernér ČNB a člen Alternativy zdola. Od roku 1989 se v Brazilském Porto Alegre k stabilizací městských financí používá (mimo jiné) participační rozpočet. O části obecních peněz rozhodují přímo občané, od stanovení priorit po dohled na realizací projektů. Z původního 1% městských rozpočtů se tento systém rozšířil až na 18%, šíří se po světě a zavádí se i v Bratislavě. Systém rozvíjí místní komunity, lokální ekonomiku a léčí atrofovaný systém zastupitelské demokracie.
Sdílení zkušeností se zlepšováním kvality života mezi evropskými velkoměsty propaguje mimo jiné British Council v projektu Creative Cities.

Unavené publikum v přeplněném sále rozproudil Adam Gebrian. Na příkladech pařížského Pavillon Arsenal a londýnského New London Architecture předvedl, že Praze chybí prostor k prezentaci minulosti, současnosti a vizí budoucnosti města. V Praze je běžná na západě nemyslitelná praxe představení projektů v okamžiku vydaných stanovisek nebo povolení. Veřejná diskuze pak probíhá v časové tísni, pod tlakem „hotového“ projektu“ a probíhajícího povolovacího řízení, je zbytečně konfrontační a nevede k pozitivním výsledkům.
Shrnuto slovy Adama Gebriana: nevíme v jakém jsme stavu, neinformujeme (záměrně) včas a nemáme kde.

Ve veřejné diskuzi zaznělo celé množství témat, jako když brambory do pytle hází: referendum o nové radnici Prahy 7, nová radnice Prahy 8 na Palmovce, bazén Šutka, Šlechtovka, vizuální smog zejména v turistickém centru, Královská cesta a krámky s cetkami. Městský život, zahrádky, nepořádek v ulicích. Primátor se před pozorným a korektním publikem uvolnil a témata rozvedl ze svého pohledu. Za zmínku stojí zejména vztah k městským částem. Napříště nebude možné nakládat se svěřenými městskými pozemky bez kontroly.
Konkrétní problémy Prahy 7 okomentoval neverbálně, leč výstižně. V nemovitostech, na jejichž pronájem má Magistrát vliv údajně nejsou herny ani night cluby a do dvou let Praha vypoví herní videoterminály (podle Matěje Hollana to lze i dříve). Městský život se rozšíří na vltavské náplavky a Štvanici, z historických náměstí mají postupně mizet automobily. Snad se Praha dočká i nedělního korza bez aut po vzoru evropských metropolí, nejen těch západních (Kyjev – Kresčatik). Primátor vyjádřil podporu kvalitní architektuře (Blob) a architektonickým soutěžím. Na spoustu témat se nedostalo nebo byla zmíněna jen povrchně. Nejdůležitějším výsledkem debaty je vlastně velký zájem veřejnosti a otevření rozhovoru.
Takže na závěr: velké poděkování DOXu, který spolu s Institutem aktivního občanství a Pražským fórem vlastními náklady tyto debaty pořádá.

Odkazy z textu:

Reklama

http://www.prazskeforum.cz/o-nas – Pražské fórum
http://praguewatch.cz/ – Praguewatch
http://prague.the-hub.net/public/prostor.html – HUB
http://www.pragerkabarett.cz/ – Divus – pragerkabarett
http://www.nfpk.cz/ – Nadační fond proti korupci
http://www.zalepsizivotvpraze.cz/#!projekty – Za lepší život v Praze
http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/322-porto-alegre-experiment-pime-demokracie – Porto Alegre – participační rozpočet
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-projects-creative-cities.htm – British Council – Creative Cities
http://www.pavillon-arsenal.com/home.php – Pavillion Arsenal – Paříž
http://www.newlondonarchitecture.org/visit.php – The Building Centre – Londýn

http://letnasobe.cz/2012/01/galerie-stromovka-ani-jedno-pratele%E2%80%A6/ – Letná sobě! k Holešovickému trojúhelníku
http://sites.google.com/site/8jinak/projekt-centrum-palmovka – 8jinak! k centru Nová Palmovka
http://www.cka2011.cz/archbook/2011/10/simcity-nova-palmovka-nove-sidlo-uradu-mestske-casti-praha-8/ – Komnata.cc k centru Nová Palmovka
http://tvpraha7.cz/?q=node%2F646 – nonverbální vyjádření primátora k situaci na radnici Prahy 7
http://hollan.blog.respekt.ihned.cz/c1-54340480-hazardni-evangelium-ustava-a-soud-zvitezi-nad-kalouskem-a-automaty – Matěj Hollan – „když ještě chvíli vytrváte, hazard vezme čert!“
http://stulici.blog.cz/0711/krescatik-kreschatik – Kresčatik bez aut
http://www.dox.cz/cs/about – DOX

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama