Reklama
 
Blog | Martin Kloda

NÁROD SOBĚ !

Prostředí, ve kterém žijeme, nemá vyčíslitelnou cenu. Jeho kvalita závisí na dlouhodobých trendech a spolupráci uvnitř společnosti. Pokud srovnám prvorepublikový rozvoj českých měst s jejich poválečným úpadkem, tak se nám zatím nepodařilo obrátit destruktivní praxi komunistického režimu. Většina českých měst a vesnic stále prochází urbanistickou deflací.

Člověk si obvykle hýčká prostor, ve kterém žije. Skládá si obraz světa z obývaných míst a neobydlené krajiny, divočiny. V renesančních obrazech pozorujeme „krajinu“ (to, co je na okraji) a architektonizovaný – městský prostor. Architektura je v původním významu člověkem vědomě uspořádaný prostor k obývání.
Moderna vnímání prostoru převrátila. Obývaný prostor se smrsknul do interiéru komfortních „strojů na bydlení“ a „nezdravou“ městskou ulici nahradila prostranství, potřebná k zážitku sledování neohraničeného prostoru zevnitř staveb a určená k obdivování staveb samotných. Moderní civilizace umožnila člověku užívat si pohodlí interiéru nezávisle na počasí a moderní architekti z vlastní samolibosti opustili podstatu své práce: kultivaci obytného prostředí.
Le Corbusier – Plan Voisin, Paris

Západní města díky tradici a kontinuitě zkrotila démona Moderny poměrně dobře.
V Česku je tradice rozbitá napadrť a česká města čelí civilizační katastrofě. Městský prostor nemá hodnotu v očích obyvatel, politiků a často ani architektů. Stal se novou divočinou mezi interiérem domovů, kanceláří, nákupních center a zkrocenou přírodou, která jej obklopuje. Klondajkem k vytěžení.

Nová Karolina, Ostrava

Je zarážející, kolik energie se věnovalo do diskutabilních projektů s prokazatelně devalvačním vlivem na centra měst. Developerský hit – obchodní centra – skvěle reprezentuje „Fórum“ Nová Karolina v Ostravě. Některým Ostravákům možná vadí tuctový vzhled přirovnávaný k Fukušimě. Hlavní problém je ale urbanistický: koncentrace práce, nakupování a parkování do jednoho místa vysála z blízkého historického centra obchody i zákazníky, snížila v něm ceny nemovitostí a místo konverze divokého industriálního území na městský prostor nabídla krabici v pusté plání, přístupnou nejsnáze autem. Název Fórum popírá původní význam slova, namísto veřejného náměstí koncentruje lidi v kontrolovaném polosoukromém prostoru. Ředitel Vítkovic Jan Světlík veřejně mluví o přesunu centra do Dolní oblasti Vítkovic. Co by tahle privatizace veřejného prostrou přinesla skomírajícímu jádru přitom nikoho nevzrušuje.

Tepna Náchod, kresba Viktor Vlach

Obdobné městské „investice“ jsou v Česku běžné. V Náchodě se bourá areál Tepny – „Náchodský veletržák“. Investor chce za asistence radnice nahradit industriální blokovou strukturu obřím parkovištěm a periferní krabicí INTERSPARu. O jiném využití neuvažuje, protože se na tyto stavby v centrech českých měst specialuzuje. Deflace těsně sousedícího městského jádra a zbytečný nárůst dopravy v sevřeném údolí nejsou pro radní relevantní argumenty. Desurbanizaci náchodské Tepny už předtím načala prefabrikovaná stodola Lidlu, další příklad elementárního nezájmu o podobu veřejného prostoru. Přestože koncentrované obchodní developementy parazitují na centrech měst a dále devalvují nizkou cenu nemovitostí, většina radnic krátkozrace kopíruje stále stejný model. Města za něj často platí vysokou cenu – deflační efekt přináší méně práce a příležitostí, občané hlasují nohama a stěhují se jinam.


srovnání se záměrem developera, kresba Viktor Vlach

V poslední době nabraly neuvěřitelné tempo demolice významných staveb, přitom jen nepatrné procento z nich dokáže vyvolat veřejný ohlas. V Havířově se už dva roky bojuje za záchranu unikátního nádraží ze šedesátých let. Město se dohodlo s Českýma dráhama na neprůhledném projektu, podle kterého je demolice a stavba nového terminálu výhodnější než oprava fungující budovy. V pozadí jsou dotační toky ROP, bez kterých
„výhodnost“ ztrácí smysl. Dozorči rada ČD revokovala na popud nového ministra dopravy Antonína Prachaře své loňské rozhodnutí o zachování budovy a dráhy okamžitě zažádaly o demoliční výměr.

ANO, we are the League of Shadows, foto ARCHWARS

Případ není ojedinělý, České Dráhy a SŽDC dotáhly během svého správcování řadu staveb k dezolátnímu stavu nebo demolici. Ukázkovým příkladem hospodaření je kdysi výstavná nádražní budova v Duchcově, která byla pod správou SŽDC opuštěna, vykradena, přišla o střechu a patra a teprve před dvěma lety ji od správce vykoupilo město. Státní podnik namísto levného zakonzervování po celou dobu „správy“ neúspěšně a zbytečně bojoval za vyškrtnutí stavby ze seznamu kulturních památek. Včera zboural developer J&T Real Estate památkově chráněnou kotelnu nejstarší pražské fabriky Rustonka v Karlíně. Jako výsměch působí zboření zimního stadionu na pražské Štvanici z důvodu nedostatku financí na rekonstrukci a letošní otevření Sočilandu na Letné za bezmála 70 milionů, včetně absurdního úředního ohýbání Stavebního zákona prohlášením areálu za cirkusový stan.

Rustonka, Karlín 28.2.2014

Většina veřejnosti tvrdí, že architektuře nerozumí. Není to pravda, evropské metropole navštěvujeme právě kvůli jedinečnému prostředí, které nabízejí. Do Prahy přijíždějí turisti hlavně za levným pivem a podle statistik se moc nevracejí. Pražský magistrát po letech budovatelství autostrád začal se změnou kurzu, menší česká města, až na pár čestných vyjímek, jsou na tom mnohem hůř. Zatímco Litomyšl nebo Chrudim si dlouhodobě budují pověst města příjemného pro život, většina dalších ještě poklady architektonické jedinečnosti ani neobjevila. Naopak se je chystá nenávratně zakopat, jako zmíněný Náchod a Havířov, nebo na tom aktivně pracuje jako třeba Ostrava. Liberec svůj potenciál rovnou utopil v nepřehledné skrumáži novostaveb a katastrofálně řešené dopravy.

flotila obchodních center nad Prahou, foto ARCHWARS

Kvalita prostředí je snadno rozpoznatelná. Překážkou jeho kultivace je navyklá lhostejnost k veřejnému prostoru, spolehnutí na samovývoj a partikulární zájmy. Dát dohromady vizi a koncepci je mnohem složitější, než povolit stavbu nebo demolici jednotlivého domu. Prosadit megablok komerčního centra je snazší než vystavět živou čtvrť. Po českých politicích nic takového skoro nikdo nechce a sami od sebe si život komplikovat nebudou. Že v důsledku zaostáváme za vývojem evropských měst minimálně 20 let je zjevné každému, kdo občas překročí západní hranici. Bez kultivace prostředí, které obýváme, bez snahy jej zlepšovat, bez zájmu o architekturu v původním smyslu slova budeme zaostávat čím dál víc.

NÁROD SOBĚ ! Imperiální křižník sestřeluje stadion ve Frýdku – Místku, foto ARCHWARS

odkazy:
Zničí Nová Karolina centrum Ostravy? Petr Návrat: http://ostravablog.cz/komentare/znici-forum-nova-karolina-centrum-ostravy/
Srdce Ostravy skomírá: http://ostrava.idnes.cz/srdce-ostravy-skomira-dalsi-a-dalsi-prodejny-ho-opousteji-p37-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140224_2038069_ostrava-zpravy_jog
JAN SVĚTLÍK generální ředitel Vítkovice Machinery Group: „Ostrava nemá žádné přirozené centrum, vznikla jako slepenec. Město nikdy nevzalo centrum Moravské Ostravy za své. Teď se tvoří nové centrum na Nové Karolině a v Dolní oblasti Vítkovice. Spousty lidí zmizely z centra už v 90. letech, kdy se byty proměnily v kanceláře. je třeba, aby se tam obyvatelé vrátili zpátky a podnikatelé se nechovali jako někde v okresním městě – musí mít otevřeno minimálně šest dní v týdnu. Ostravě chybí lepší nálada. Máme se líp, než se říká. Měla by se oživit zdravá sebedůvěra lidí a heslo, že s pravdou člověk nejdál dojde.“

Město je jako rozkrojený meloun, rozhovor s architektem Romanem Kouckým, Rostislav Koryčánek, ERA 21: http://www.era21.cz/index.asp?page_id=43
vlakové nádraží v Havířově: https://www.facebook.com/dularchitektury
Duchcov: http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-61254760-technokrati
Rustonka: http://www.horydoly.cz/cykliste/nejstarsi-prazska-tovarna-rustonka.html
ARCHWARS: https://www.facebook.com/Archwars

Reklama